Cégfilozófia

Alapelvek határozzák meg gondolkodásunkat és cselekedetünket.

A sikeres munkavégzés, a nap-nap utáni sikeres munkakapcsolat és az ügyfeleinkkel történő segítőkész kapcsolattartás, fejlesztéselősegítő javaslat és erőforrás tekintetében a Still cég munkatársai az alábbi hat alapelv alkalmazásában egyeztek meg.

Ügyfeleinkért dolgozunk. Ők határozzák meg gondolkodásunkat és cselekedetünket.

Ügyfeleink megbízhatnak bennünk. Feladatunknak azt tekintjük, hogy ügyfeleink sikeréhez hozzájáruljunk. Csak így biztosíthatjuk cégünk hosszútávú sikeres szereplését. Igyekezetünk középpontjában ezért ügyfeleinknek megelégedettségét állítottuk.

Ügyfeleink szükséglete és kívánsága ezért számunkra is kötelező: Ezt teljesíteni és kielégíteni munkatársainknak egyszersmind feladata, de ösztönző tényezője is. Ügyfeleink bizalmáról nap mint nap kívánunk meggyőződni.

Csúcsminőségű berendezést szállítunk, amely ötvözi magában a korszerű és teljeskörű megoldást. Ezáltal segítjük ügyfeleinket abban, hogy versenyképességük javulhasson.

Kezdeményezéssel és műszaki fejlesztéssel azon munkálkodunk, hogy gyártmányainkat és szolgáltatásunkat olyanná tegyük, amely ügyfeleinknek segítségére van. Ahhoz, hogy a jövőre nézve is nagymértékben gazdaságos megoldást kínálhassunk, folyamatosan tovább kell fejlődnünk.

Arra törekszünk, hogy vezető piaci szerephez jussunk. Ahol már elértük, meg kívánjuk szilárdítani, és tovább kívánjuk fejleszteni. Ennek feltétele a minőségi munka és a kitartás.

Erősségünk a csoportmunkában van. Ehhez minden munkatársunk hozzájárul elkötelezettségével és kezdeményezőkészségével.

Cégünk belső együttműködésére is az az elkötelezettség szolgál alapul, amely magától értetődő módon ügyfeleink felé irányul. Az ügyfeleinkkel történő együttműködés azt jelenti számunkra, hogy közösen vállaljunk felelősséget együtt meghatározott célért, és ennek megvalósítása során ügyfeleink igényéhez igazodjunk.

Az ilyen együttműködés csak úgy valósulhat meg, hogy egymásban bízva cselekszünk. Az ilyen együttműködés kedvező közösségi szellemet teremt, amelyben az egymásért való felelősség és elkötelezettség fontos tényező, éppúgy, mint az egyedi áldozatvállalás. Ennek érdekében további célunk, hogy munkatársaink alkotókészségét, elkötelezettségét és teljesítményét tovább növeljük.

A műszaki haladás során ügyelünk környezetünkre is.

A környezet mind nekünk, mind utódainknak az élet forrása és feltétele. Ennek tudata magabiztossá, felelősségteljessé tesz bennünket a természeti erőforrások hasznosításában. Mindez újrahasznosítható anyagok felhasználásában, környezetkívmélő gyártási eljárásban, energiatakarékos gyártmányban és környezetnek megfelelő munkahely kialakításában jut érvényre.

Ahol a műszaki haladással a környezet fenntartását és terhelésének csökkentését érhetjük el, alkalmazzuk.

Bárhol dolgozunk is a világon, tekintettel vagyunk az ország társadalmi és kulturális szokásaira.

Mivel szerte a világon tevékenykedünk, sok országban vagyunk otthon. Vendéglátóinkkal történő együttműködésünk során mindig tekintettel vagyunk az ország erkölcsére és szokására, hagyományára és törvényére, vallására és felekezeteire.

Célunk egymás jobb megértése, és erre bíztatjuk itthoni és külföldi munkatársainkat is: Kölcsönös tapasztalatcsere során sokféle kultúrájú országban tegyenek szert ismeretre.

Mindenkinek, akivel csak kapcsolatban állunk, segítségére kívánunk lenni.

Másokkal öntudatos üzlettársként működünk együtt. Tudásunkat és képességünket építő jellegű, megoldásra összpontosító és egymást segítő módon képzeljük el és valósítjuk meg.

Meggyőződésünk, hogy a megbízhatóság és a kölcsönös együttműködés kifizetődik, ügyfeleinknek, munkatársainknak, beszállítóinknak, és mindenkinek, aki velünk kapcsolatban áll.