Impresszum

A STILL székhelyének címe


STILL Kft.
Frank Müller
Senior Vice President Brand Management STILL (ad interim)

Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg


Telefon*: (62 00
*A hívások díja 0,20 €


Felügyelőbizottság
dr. Ruth Schorn (elnök)

Ügyvezető igazgató
Andreas Krinninger (elnök)
Christophe Lautray
Christian Harm


Áfa sz. DE811 145 412

A hamburgi
Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába bejegyezve a következő szám alatt: DE811 145 412

Az egyesület neve: DE811 145 412: HRB 11168.

Az online vitarendezésről szóló rendelet szerinti tájékoztatás:

A hatályos jogszabályok szerint a STILL Kft. köteles tájékoztatni a fogyasztókat az európai online vitarendezési platform létezéséről, amely a bíróság bevonása nélkül használható a viták rendezésére. A platform létrehozásáért az EU Bizottsága felelős. Az Európai Online Vitarendezési Platform a következő címen érhető el:
ec.europa.eu/consumers/odr

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a STILL Kft. nem hajlandó és nem is köteles részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.139123 139124Felhasználóinknak azonban a következő kapcsolatfelvételi lehetőségek állnak rendelkezésére: telefonon a + 36 34 573 210-as telefonszámon vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

STILL DE | Szolgáltatási feltételek


Copyright


A STILL Kft. honlapja olyan tartalmakat tartalmaz, mint például illusztrációk, fényképek, grafikák, logók, videók, filmek, hangfájlok és szövegek. Ezek a STILL Kft., Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg tulajdonát képezik, és a szerzői jog, a védjegyjog, a formatervezési mintajog, valamint a német és a nemzetközi jog szerinti személyiségi jogok alapján védelem alatt állnak.
A STILL Kft. engedély nélkül engedélyezi a weboldalain található összes tartalom megtekintését és letöltését kizárólag személyes, magánjellegű felhasználásra, valamint egyéb, nem kereskedelmi célokra, feltéve, hogy nem történik tartalmi változtatás. Az értékesítés vagy egyéb kereskedelmi célú sokszorosítás nem megengedett.

Letöltés


Amennyiben a tartalom vagy a programok a felhasználó számára letöltés céljából rendelkezésre állnak, ez azzal a korlátozással történik, hogy felelősség csak a garantált tulajdonságok hiányáért, az elsődleges kötelezettségek vétkes megszegéséért, egyéb kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegéséért, valamint vétkes egészségkárosodás esetén áll fenn.

Garancia

A honlapjainkon található információkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. A STILL Kft. azonban nem vállal garanciát azok teljességére, helyességére, aktualitására vagy konkrét célokra való alkalmasságára. A weboldalon található tartalmak használata a felhasználó kizárólagos kockázatára történik. A STILL Kft. nem vállal felelősséget az ebből a felhasználót ért károkért, különösen az adatokban, a hardverben vagy a szoftverben keletkezett károkért.

Védjegyek


A STILL Kft. weboldalain használt valamennyi védjegy a STILL Kft. nevére van bejegyezve.139142 139143Harmadik felek nem használhatják valamennyi védjegyünket és logónkat.

Kizáró nyilatkozat a külső hivatkozásokról és linkekről


A STILL Kft. weboldalai harmadik fél weboldalaira mutató linkeket ("külső linkek") tartalmaznak.Ezekért a weboldalakért a mindenkori üzemeltető felel.A STILL Kft. az első hivatkozás létrehozásakor ellenőrizte a külső tartalmakat a jogszabálysértések meglétére vonatkozóan.Ekkor nem volt nyilvánvaló jogszabálysértés.A STILL Kft. nem gyakorol befolyást a hivatkozott weboldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, illetve tartalmára.A külső linkek beállítása nem jelenti azt, hogy a STILL Kft. kisajátítja a hivatkozás vagy link mögött álló tartalmat.A külső linkek folyamatos ellenőrzése a STILL Kft.-tól nem elvárható a jogszabálysértések kézzelfogható jelei nélkül.Amennyiben azonban bármilyen jogszabálysértés ismertté válik, az ilyen külső hivatkozásokat azonnal eltávolítjuk.

Az utolsó frissítés dátuma: 2020. november 

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat is.